Mūsu rekvizīti:

IK ,,Zemgales poniji"

Reģistrācijas Nr. 43602012832

Adrese: ,,Jaunaudzes", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042

Banka: A/S Swedbank

Konta Nr. LV35HABA0551005740720