Mūsu rekvizīti:

- IK ,,Zemgales poniji"
Reģistrācijas Nr. 43602012832 Adrese: ,,Jaunaudzes", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Banka: A/S Swedbank Konta Nr. LV35HABA0551005740720